ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2013

Εξ 3 scaled

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαθέτουμε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6.000 m2 στη περιοχή Κόμμα Φθιώτιδας, εκ των οποίων τα 1500m2 είναι Κατάψυξη και Συντήρηση.