007 scaled

Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες λειτουργίας, αποθήκευσης και διανομής, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε αποθέτη  

Η εταιρία KOPANIS SA ανήκει στην κατηγορία των 3PL εταιριών,  που αφουγκράζεται και κατανοεί τις ανάγκες της αγοράς και των συνεργατών της, προσαρμόζεται σε αυτές  και αναλαμβάνει για λογαριασμό τους τον απόλυτο έλεγχο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Τι Αναλαμβάνουμε.

 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών λειτουργίας, αποθήκευσης και διανομής για κάθε απαίτηση ή ιδιαιτερότητα έργου.

 

 • Το σχεδιασμό της ιδανικής διαχείρισης του κέντρου αποθήκευσης και διανομής , με τρόπο που εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και οικονομίες κλίμακας για κάθε συνεργάτη.

 

 • Την εφαρμογή της ιδανικής διαχείρισης της ροής των εμπορευμάτων από τη παραλαβή, την αποθήκευση και τη διανομή μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης.

 

 • Την συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τι Εξασφαλίζουμε.

 • Την ποιότητα των υπηρεσιών μας σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνδυάζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες με τις κατάλληλες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

 

 • Όλες εκείνες τις συνθήκες που εγγυώνται την ασφαλή αποθήκευση και τη ορθή διακίνηση των προϊόντων των συνεργατών μας βάσει του πιστοποιημένου συστήματος διανομής μας.

 

 • Άμεση παράδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

 • Εφαρμόζουμε πολλαπλά στάδια εσωτερικού ελέγχου κατά την εκτέλεση των διαδικασιών και φροντίζουμε για τη πλήρη εφαρμογή όλων των κανονισμών που αφορούν την εγκατάσταση και την λειτουργία των δραστηριοτήτων της.

Συνδυάζοντας αποτελεσματικά ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες παρέχουμε ταχύτητα και ακρίβεια στη διαχείριση των λειτουργιών της αποθήκης όπως:

 • Διαχείριση Φορτοεκφορτώσεων και Παραλαβών.
 • Αποθήκευση-Διαχείριση Αποθέματος Ξηρού ή Ψυχρού φορτίου, σε ράφια “Back to Back”.
 • Διαχείριση FIFO, FEFO, LIFO.
 • Διαχείριση Ημερομηνίας Λήξης.
 • Διαχείριση Παρτίδων Lot.
 • Διαχείριση Serial Number.
 • Προετοιμασία Παραγγελιών & Δυνατότητα Picking Τεμαχίου.
 • Διανομές Door Το Door.
 • Έκδοση – Διαχείριση Εγγράφων & Παραστατικών.
 • Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ιχνηλασιμότητα & Ανάκληση Προϊόντων.
 • Διαχείριση Επιστροφών (Reverse-logistics).
 • Διαχείριση Ακατάλληλων Προϊόντων.
 • Ανασυσκευασία & Ετικετοκόλληση.
 • Γενική & Κυκλική Απογραφή Αποθεμάτων.
 • Διαθέσιμα Αποθέματα ανά Αποθέτη ανά SKU.
 • Ασφαλιστική Κάλυψη.

MISSION

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης προϊόντων στις υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6.000 m2 στη περιοχή Κόμμα Φθιώτιδας, εκ των οποίων 3.500m2 είναι χώρος αποθήκευσης Ξηρού Φορτίου και  1.200 m2 είναι θάλαμοι Συντήρησης και Κατάψυξης.

Η διαχείριση του κυκλώματος των αποθεμάτων και της διανομής γίνεται με την χρήση του προγράμματος Aberon WMS της Optimum. Για την «Door 2 Door» αποστολή των εμπορευμάτων στο τελικό παραλήπτη χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα εταιρικά οχήματα.

VISION

Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας είναι η μεγαλύτερη μας καθημερινή πρόκληση.

Επιδιώκουμε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Logistics στις εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε.

Υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις σημερινές ανάγκες των συνεργατών μας και ταυτόχρονα είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις της αγοράς, μειώνοντας το κόστος και αναβαθμίζοντας το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε με καινοτόμες λύσεις.

Παρέχουμε υπηρεσίες logistics προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε συνεργάτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η εταιρία KOPANIS SA αναλαμβάνει την αποθήκευση και διανομή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και μέσω των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει μπορεί να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Η διαχείριση του κυκλώματος των αποθεμάτων και της διανομής γίνεται με την χρήση του προγράμματος διαχείρισης αποθεμάτων Aberon WMS της Optimum το οποίο εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο, αποδοτικότητα και ακρίβεια, ενώ δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης του αποθέματος ανά χώρο αποθήκευσης και ανά θέση, για κάθε αποθέτη ξεχωριστά. Η Εταιρία διαχειρίζεται κάθε τύπου φορτίο, ξηρού και ψυχόμενου , σε όλες τις δυνατές μονάδες μέτρησης όπως κιλό, τεμάχιο, κιβώτιο, παλέτα. Επιπρόσθετα δύναται να διαχειριστεί ημερομηνίες λήξης, παρτίδες, serial number , ενώ η παρακολούθηση των αποθεμάτων μπορεί να γίνει είτε FIFO, FEFO, LIFO ανάλογα με τις ανάγκες του αποθέτη. Χρησιμοποιούνται επι μέρους συστήματα και διαδικασίες, που ελέγχουν και εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία-υγρασία) για κάθε τύπο προϊόντος. Επιπλέον διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητάς των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας , σε κάθε στάδιο της διαδικασίας βάσει και των πιστοποιήσεων ISO 22000 και ISO 9001.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ / ORDERING

Η διαχείριση των παραγγελιών είναι μια υπηρεσία που μας αναθέτει ο συνεργάτης και αφορά την εκτέλεση του συμφωνημένου πλάνου πωλήσεων του , από την λήψη της παραγγελίας μέχρι και τη παράδοση στο τελικό σημείο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επίσκεψη και λήψη της παραγγελίας , την on line αποστολή της, τον έλεγχο αποθέματος, την συλλογή, την προετοιμασία, την συσκευασία , την δρομολόγηση και τελικά την φόρτωση προς παράδοση στο τελικό σημείο.

Η εταιρία μας διαχειρίζεται όλες τις μονάδες SKU όπως τεμάχιο, display, κιβώτιο, παλέτα.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο κέντρο διανομής , και ένα σύγχρονο στόλο φορτηγών ψυγείων, σχεδιασμένων για την ασφαλή διακίνηση τροφίμων – βάσει και του πιστοποιημένου συστήματος διανομής μας – η ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση των πελάτων μας είναι άμεση. Για το λόγο αυτό καθημερινά εξυπηρετούμε Door-To-Door  παραπάνω από 300 σημεία μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων στις περιοχές των Νομών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, και Β. Εύβοιας.

Η εταιρία φροντίζει μέσω  του συστήματος Δρομολόγησης της , να τηρεί τους συμφωνημένους όρους και χρόνους , ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του πελάτη. Για το λόγο αυτό έχει προχωρήσει σε εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος  παρακολούθησης του στόλου οχημάτων της εταιρείας  ( Smart Nav Fleet Management) ώστε να έχει πλήρη εικόνα της διανομής σε πραγματικό χρόνο.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

Για την εταιρία μας είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποθεμάτων και η αξιοπιστία της απέναντι στους συνεργάτες που της εμπιστεύονται τη φύλαξη και διαχείριση των αποθεμάτων τους. Για το λόγο αυτό έχει θεσπίσει συγκεκριμένα στάδια ελέγχου των αποθεμάτων σε κάθε φάση λειτουργίας του κέντρου διανομής, αλλά και ένα οργανωμένο κύκλωμα απογραφών.

Διενεργούνται κυκλικές και έκτακτες απογραφές , οι οποίες παρακολουθούνται μέσω του Aberon WMS , δίνοντας την δυνατότητα στην η εταιρία μας να ενημερώνει οποιαδήποτε στιγμή τον αποθέτη – μέσω συγκεκριμένων αναφορών και δεικτών – σχετικά με τα αποθέματά.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μέσω του Aberon WMS η εταιρία KOPANIS SA είναι σε θέση να ανατρέχει για συγκεκριμένη παρτίδα-λήξη κωδικού είδους , σε πληροφοριακά στοιχεία όπως τα στοιχεία του πελάτη, η ποσότητα, η διεύθυνση παράδοσης, η ημερομηνία διανομής, το όχημα και ο οδηγός διανομής.

Δύναται έτσι να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα του συνεργάτη για ανάκληση ή απόσυρση προϊόντων.

REPORTING

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πληροφοριακά μας συστήματα είμαστε σε θέση να παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά  με τα αποθέματα, τις ημερομηνίες λήξης τους, τις εισαγωγές και παραγγελίες, τις τιμολογήσεις και τις  επιστροφές του κάθε αποθέτη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης πληθώρας δεικτών απόδοσης KPIS (Key Performance Indicators) , όπως  οι δείκτες,  OTIF (On Time In Full) , Picking Accuracy, Stock Accuracy, Order Cycle Time, ABC Analysis των ειδών, καθώς και η οπτική παρουσίαση (Data visualization) μεγάλου πλήθους δεδομένων και πληροφοριών μέσω Olaps,  BI Dashboards,  και Reports με συγκριτικές αναλύσεις.