Αφιέρωμα της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” της Κυριακής στην Kopanis Logistics S.A.