ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

_______

ERP

Η εταιρία χρησιμοποιεί ως σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning) το Galaxy EPR της Singular Logic , το οποίο διενεργεί το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την Εμπορική , Λογιστική, και Οικονομική Διαχείριση της εταιρίας.

Σκοπός του συστήματος ERP είναι να αυτοματοποιήσει τις ροές διεργασιών και να κάνει εύκολο τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας εταιρείας. Τα τμήματα της εταιρίας μπορούν σε πραγματικό χρόνο να μοιράζονται δεδομένα και πληροφορίες και να επικοινωνούν αποδοτικότερα μεταξύ τους. Αποτελεί επίσης τον πληροφοριακό πυρήνα της εταιρίας, στον οποίο συνδέονται διάφορες περιφερειακές διαχειρίσεις και επιπρόσθετα πληροφοριακά συστήματα.

WMS

Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο των Logistics, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε καθημερινό επίπεδο, η ολοένα αύξηση της συλλογής των κωδικών, έκαναν επιτακτική ανάγκη την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων αποθήκευσης προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων , των αποθηκευτικών χώρων και των χειρονακτικών εργασιών.

Αποτελεί πρόκληση για κάθε σύγχρονη εταιρία η εγκατάσταση των λεγόμενων Warehouse Management System. Η εταιρία μας από το 2012 έχει ενσωματώσει στην μηχανογράφηση της το πρόγραμμα Aberon WMS Της OPTIMUM.

Μέσω ενός τέτοιου λογισμικού είναι σε θέση να εξοικονομεί χώρο, χρόνο και χρήμα. Έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή – real time – το απόθεμα ανά κωδικό , ανά αποθέτη ή προμηθευτή που υπάρχει στις εγκαταστάσεις της, την ακριβή του θέση, την ημερομηνία λήξης και το lot παραγωγής, καθώς και την ακριβή ημερομηνία που εισήχθη στην αποθήκη η συγκεκριμένη παρτίδα. Η εταιρία επιτυγχάνει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες αναπλήρωσης αποθεμάτων, να μειώσει τον κύκλο παραγγελίας και τελικά να μειώσει το κόστος αποθήκευσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.

SFA

Το σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας Sales Force Automation της INFOSUPPORT SA (Viper SFA)  που έχει υλοποιήσει η εταιρία μας, έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες των εξωτερικών πωλητών. Τα  στελέχη πωλήσεων έχουν πλήρη πρόσβαση μέσω smartphones και tablet συσκευών, στο σύνολο της πληροφορίας που απαρτίζει τη διαχείριση και αυτοματοποίηση των πωλήσεων της εταιρίας σαν να βρίσκονταν στο φυσικό χώρο του γραφείου. Διαχειρίζονται μεγάλο εύρος και πλήθος πληροφορίας, άμεσα, δομημένα και ευέλικτα, ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές και τις ευκαιρίες, προσφέροντας στον πελάτη ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση. Πλέον οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται χωρίς καθυστέρηση στο σύστημα και οι πωλητές έχουν άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για την κατάσταση των πελατών που παρακολουθούν.

 

Συμβάλλει σε :

  • Αποδοτικότερες Πωλήσεις,
  • Επιτάχυνση Του Κύκλου Ολοκλήρωσης Των Πωλήσεων,
  • Βελτίωση Της Εξυπηρέτηση Των Πελατών,
  • Αποτελεσματικότερη Οργάνωση,

 

Η αναλυτική πληροφόρηση του SFA με αναφορές, γραφήματα, παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακριβέστερους προϋπολογισμούς, καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς, νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών και στοχευμένες ενέργειες marketing.

CRM

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες Galaxy CRM της Singular Logic κατορθώνοντας να οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες της. Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες και προοπτικές πωλήσεων.

FLEET MANAGEMENT

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Wind Fleet Management -SmartNav  παρέχει πληροφορίες σε real time για τα δρομολόγια που διενεργούνται από τα φορτηγά και μια σειρά αναφορών για τις συνθήκες θερμοκρασίας (ψύξης), τις στάσεις, την κατανάλωση καυσίμων, την σειρά παράδοσης και λοιπές άλλες πληροφορίες και δίνει την δυνατότητα στην εταιρία, να μπορεί να ελέγχει τις επικρατούσες συνθήκες ψύξης καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, για την ορθότερη λήψη αποφάσεων ως προς την διαχείριση των δρομολογίων.

EXVAN SYSTEM

Χρησιμοποιούμε την επιχειρηματική λύση Mobile World Exvan της Infossuport που αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με χρήση Android smartphones/tablets και φορητών εκτυπωτών, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των διαδικασιών Exvan.

H αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιτρέπει στους εν κινήσει υπαλλήλους της επιχείρησης να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες προς τον πελάτη.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η τεχνογνωσία τόσο της ίδιας της εταιρίας μας όσο και των συνεργατών της στο κομμάτι της μηχανογραφικής υποστήριξης μας δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε απαίτηση για σύνδεση του λογισμικού μας με λογισμικό τρίτων. Είτε αυτό αφορά απλά ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων , είτε θέση εργασίας με λογισμικό τρίτου στην εταιρία μας , είτε διαχείριση τιμολογήσεων μέσω εταιριών ηλεκτρονικής τιμολόγησης Impact, RetailLink, Vellum κλπ.

ACCESS CONTROL

Η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης ZKTECO Access Control (Atermon). Είναι από τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά συστήματα ασφαλείας καθώς ελέγχει την πρόσβαση ατόμων και οχημάτων σε ελεγχόμενους ή διαβαθμισμένους χώρους, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια.