Ξηρό Φορτίο

• 4.000 m2
• 2.800 Παλετοθέσεις

Ψύξη 0-4 °C

• 700 m2
• 600 Παλετοθέσεις

Κατάψυξη έως -18 °C

• 700 m2
• 600 Παλετοθέσεις

Γραφεία & Έκθεση

• 600 m2
Tο κέντρο διανομής της εταιρίας είναι εξοπλισμένο με:
  • Ηλεκτρικές Ράμπες.
  • Περονοφόρα Μέσα.
  • Ανυψωτικά Μηχανήματα.
  • Ασύρματα Τερματικά RF.
  • Σύγχρονο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης – Access Control.

  • Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας στους αποθηκευτικούς χώρους.
  • Προηγμένο Σύστημα Αυτόματης Πυρόσβεσης Με Καταιονισμό (Spriglers) .
  • Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης Από Εσωτερικές και Εξωτερικές Κάμερες.
  • Δυνατότητα Επιτήρησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μέσω web.